World Music, musique traditionnelle

Gala Concert vun der Medernacher Musik

27.05.2017
20:00:00

D'Miedernacher Fanfare invitéiert iech alleguer op hieren Galaconcert  an der Sportshal zu Miedernach. Directioun : Georges Antony

D' Entrée as vun 19.30h un (Praiss: 8€ pro Persoun).

Mei Info : http://www.fanfaremedernach.lu

 

Hall Sportif, Medernach
MILLEWEE
L-7661 MEDERNACH

Plus d'infos